Vogels

Een kijkje in een aalscholverkolonie bij het Naardermeer leverde deze mooie beelden op.

De RODE WAUW, een roofvogel die zelden meer in Nederland te zien is, wordt daar in een kolonie door bijvoeren wat kunstmatig op peil gehouden. Het was een spectaculair gezicht om deze roofvogels in een duikvlucht op hun prooi af te zien gaan. Zonder professionele telelens lukte het af en toe toch om deze wendbare roofvogels goed dichtbij en scherp in beeld te krijgen.

Pronken met de mooiste veren maar zijn rauwe lokroep gaat werkelijk door merg en been!

Een bijna Japans stilleven creëerde deze reiger in rust op een volledig met kroos bedekte vijver in de namiddag zon bij Willemstad.

Het is vermakelijk om een groep strandlopers te zien rennen in de vloedlijn op jacht naar iets eetbaars.