KCOV Amsterdam

Oratorium vereniging onder leiding van Frank Hameleers

Na mijn verhuizing naar Amsterdam in 2006 heb ik terwijl ik op zoek was naar een nieuw koor waar ik me aan wilde binden in 2008 meegewerkt aan een uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.
Dit zou een opmaat worden naar meer uitvoeringen van dit prachtige werk later in het voorjaar van 2022 en 2023 met twee speciaal uit goede amateurzangers samengestelde koren door Barok Ensemble Eik en Linde uit Amsterdam.